Behandeling

Werkwijze
In het eerste gesprek gaan we in op uw klachten en hoe deze zijn ontstaan. Ik zal veel vragen stellen, zodat ik goed in kan schatten wat u nodig heeft en welke therapievorm het beste bij u aansluit. Het kan zijn dat ik u vraag een aantal vragenlijsten in te vullen. Als duidelijk is wat er speelt leg ik u een behandelvoorstel voor en bespreken we hoeveel gesprekken er ongeveer nodig zijn. Als u het daar mee eens bent, start aansluitend de behandeling. In de therapie werk ik met verschillende therapievormen, o.a. cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie en EMDR.

In mijn behandelingen werk ik persoonlijk, met zorg en maak een behandeling op maat, afhankelijk van uw hulpvraag en wat u nodig heeft. We werken samen aan meer inzicht in en een vermindering van uw klachten. Ik werk met wetenschappelijk bewezen effectieve therapieën.
Afhankelijk van uw klachten gebruik ik o.a. de volgende behandelmethoden:

Cognitieve therapie
Wat u denkt bepaalt hoe u zich voelt en wat u doet. Dit is het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie. Uw negatieve/angstige overtuiging maakt dat u alles door een negatieve/angstige bril ziet.  Wie situaties en gebeurtenissen in zijn leven vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt makkelijker angstig of somber of geirriteerd. In de cognitieve therapie onderzoekt de client samen met de therapeut of deze negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken. Samen met de therapeut zoekt de client naar een meer passende denkwijze. Hierbij maakt de therapeut gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.

Gedragstherapie
In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt hoe iemand zich voelt.  U bent bijvoorbeeld angstig om te reizen met het openbaar vervoer. Door maar niet meer met het openbaar vervoer te reizen (vermijding) zal uw angst eerder groter worden dan kleiner. In de gedragstherapie oefent u met het aanleren van nieuw gedrag, waardoor het ongewenste gedrag vermindert.

Interpersoonlijke psychotherapie
Dit is een vorm van psychotherapie voor mensen met een depressie. Het verbeteren van relaties met andere mensen staat centraal. Ingrijpende veranderingen of verstoringen van relaties kunnen tot depressieve klachten leiden of deze verergeren. Samen met de therapeut bekijkt u wie de belangrijke andere mensen in uw leven zijn. Ook wordt besproken welke verandering in uw leven vooraf is gegaan aan uw depressie en de veranderingen in uw netwerk. In de behandeling wordt de samenhang tussen gebeurtenissen met andere mensen en uw gevoelens bespreekbaar gemaakt. In elke sessie worden concrete ervaringen van de afgelopen week besproken. Ook wordt besproken wat u wenst te veranderen in uw huidige sociale netwerk en hoe u dit kunt bereiken. Deze positieve veranderingen in de relatie met andere belangrijke personen verminderen uw depressieve klachten.

EMDR
U heeft iets ingrijpends meegemaakt en kan dit maar niet loslaten. Soms gaat het om een eenmalige traumatische gebeurtenis zoals een gewapende overval, een ernstig verkeersongeluk of de plotselinge dood van een dierbare. Het kan ook gaan om gebeurtenissen die herhaaldelijk zijn voorgekomen of lang geleden zijn, zoals pestervaringen, seksueel misbruik, fysieke/geestelijke mishandeling. Wanneer deze ingrijpende gebeurtenissen niet goed zijn verwerkt kan u last krijgen van opdringende herinneringen aan de gebeurtenis, nachtmerries en schrik- en vermijdingsreacties. Ook kunnen deze ervaringen uw zelfbeeld hebben beschadigd. De insteek van de EMDR therapeut is de client te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenis(sen) te verwerken met de bedoeling daarmee de klachten te laten verminderen of te laten verdwijnen.
Meer informatie over EMDR en filmpjes van een sessie vindt u opwww.emdr.nl