Tarief en vergoeding

Tarief en vergoeding
Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een psychische stoornis. U heeft ook een verwijzing van uw huisarts nodig voor de behandeling hiervan.

Ik ben GZ-psycholoog wet BIG. Mijn behandeling valt onder Generalistische Basis GGZ en vergoeding is mogelijk vanuit de basisverzekering.

Op verwijzing van de huisarts krijgt u een zorgproduct toegewezen:
Basis GGZ BK-kort                          294 minuten (2-5 gesprekken)    € 504,71
Basis GGZ BM-middel                    495 minuten (5-8 gesprekken)    € 856,34
Basis GGZ BI-intensief                   750 minuten (8-13 gesprekken)  € 1373,34
Onvolledig behandeltraject          120 minuten (1-2 gesprekken)    € 219,53

Ieder zorgproduct kent, inclusief de intake, een gemiddelde behandeltijd. Langer of korter behandelen heeft geen invloed op het te declareren eindtarief.

Ik heb contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Dit betekent dat uw behandeling, los van uw jaarlijkse eigen bijdrage, volledig wordt vergoed en declaraties rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden ingediend.
Met de volgende verzekeraars is voor 2020 een contract afgesloten: DSW, Zilveren kruis, Menzis, VRZ, CZ en alle verzekeraars die hieronder vallen.

Bent u verzekerd bij een verzekeraar met wie ik geen contract heb afgesloten dan reken ik een tarief van € 90 per sessie (60 minuten). U krijgt van mij na elke sessie een nota die u per overschrijving kan voldoen. U betaalt uw behandeling dus eerst zelf. Na afronding van de gehele behandeling (2-5, 5-8 of 8-12 gesprekken) krijgt u van mij een eindnota met daarin de specificatie van directe en indirecte tijd. Deze nota kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorverzekeraar en polis krijgt u dit bedrag vrijwel volledig of gedeeltelijk terug (na verrekening eigen risico voor zover die nog niet was aangesproken). Vraag van te voren goed na bij uw zorgverzekeraar wat u vergoed krijgt zodat u niet voor onverwachte verassingen komt te staan.

Relatieproblemen, levensfaseproblemen en burn-out klachten worden niet vergoed. Bij burn-out klachten is uw werkgever mogelijk bereid een deel te vergoeden. Het tarief voor onvergoede zorg (OVP) is € 90 per sessie (60 minuten).

Afzeggen
Mocht u onverhoopt uw afspraak moeten afzeggen, doe dit dan minimaal 24 uur van te voren zodat ik nog iemand anders in kan plannen. U begrijpt dat ik anders genoodzaakt ben de afspraak in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Indien u de afspraak afzegt binnen 24 uur wordt u € 25,- in rekening gebracht, indien u afwezig bent zonder berichtgeving bedraagt dit € 45,-.